Důležité upozornění

/

Jakákoli prohlášení nebo důsledky týkající se zdravotních přínosů produktů propagovaných na této webové stránce nebyly posouzeny regulačními orgány a jejich účelem není diagnostikovat, léčit, léčit nebo předcházet jakékoli nemoci. Poskytnuté informace jsou založeny na záznamech a výzkumu pouze pro Vaši informaci a nezaručují, že dosáhnete podobně prospěšných výsledků. Nejsme lékaři a žádné zde uvedené prohlášení nelze brát jako lékařskou radu. Jste odpovědní za správné použití a výsledky jakýchkoli produktů zakoupených od společnosti ASNATEK, s.r.o. nebo jakékoli související stránky.